Universitet eller høgskole?

Studentorganisasjonen i Telemark føler at universitetssatsingen ikke blir gjennomført på de rette premissene. Ut i fra dagens situasjon, har SoT kommet til den konklusjonen at vi ikke er for en fusjon med UiA.