Avdekking av maktmisbruk og overgrep

For Strømmestiftelsen handler dette om et grunnleggende menneskerettighetsspørsmål, nemlig maktmisbruk og overgrep overfor unge jenter/barn utført av menn i overordnede posisjoner.