Vi kan ikke vente på ett sykehus

Det er ikke tid til å vente. Sykehuset må løse en rekke spørsmål nå og de nærmeste årene. Det må lages en mer kostnadseffektiv struktur. Det må skapes sterkere og mer robuste fagmiljøer. Det må frigjøres midler til medisinskteknisk utstyr og mindre ombygginger.