Menneske først, nordmann så?

Både den nasjonale og lokale tilhørighet er fortsatt viktig for menneskers identitet og tilhørighet, og uten den kan vi heller ikke møte utfordringene fra den globale verden.