Ikke straffbart, men uklokt

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at Agder politidistrikt ikke gjorde noe straffbart da bevismateriale i Baneheiasaken ble destruert da det forelå rettskraftig dom i Høyesterett mot de to tiltalte.