Kultur og overskridelser

Det planlagte biblioteket og kulturhuset i Vennesla blir dyrere enn forutsatt. De siste prognosene viser at bygget kommer til å koste 30 prosent mer enn det politikerne planla i forrige runde. I kroner og øre betyr det 18 millioner kroner ekstra.