Etter Hardanger

Av hensyn til miljøet fortjener regjeringen ros for den delvise snuoperasjonen i Hardanger-saken.