Likestilling på Agder

Vi har sett at skippertak for likestilling ikke hjelper. Nå gjøres det noe mer langsiktig i landsdelen.