Treg saksgang

I Agder lagmannsrett er en korrupsjonsdømt mann innrømmet en strafferabatt på fire måneders fengsel, blant annet fordi saken mot ham ble liggende ubehandlet hos politiet i seks måneder.