Vi må utfordre oss selv

Organisasjonene som er lokalisert ved Arkivet føler et spesielt ansvar for å svare på forpliktelsen til å lære av det som hendte 22.07.