Institusjonsomsorg for eldre: «Vi vil, vi vil, men får det ikke til»

Heldigvis er viljen til å løse et sentralt problemområde i vår velferdsstat til stede. Evnen er det verre med.