Grønt budskap for julehandelen

Kjøpefri dag er ikke først og fremst en moralsk pekefinger, men et tilbud om et alternativ.