Bedre stell med smart styre

Sørlandsbedriftene må bli flinkere til å bruke styret som samtalepartner og pådriver.