Til ettertanke

Jeg er sjokkert og kan ikke forstå at ingen forsøkte å hjelpe.