Strømrasjonering truer

I går kunne kollega Aftenposten melde at Statnett har endret status for kraftsituasjonen i Sør-Norge fra «stram» til «anstrengt».