Mer heltid og mindre deltid i Agder

For at en ordning med alternative turnuser skal kunne settes i verk, må arbeidstakerorganisasjonene sentralt gi dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven. Og det er det slett ikke alltid de vil. For KS oppleves dette som et merkelig spill. Vi har et meget godt samarbeid med fagorganisasjonene, og vi vil ganske sikkert kunne snakke om lokale forsøk med nye turnusordninger.