Edlands anklager?

Hva tror Willoch hadde skjedd om araberne hadde vunnet over jødene?