• NY ORDNING: Programkomiteen i Høyre vil frata kirken vigselsretten og heller la trossamfunn bli en slags seremonimester. FOTO: SCANPIX

Kirkelig vigsel?

En juridisk regulering av samliv er et offentlig anliggende som kirken ikke bør ha ansvaret for.