• KNEBLING: Pål Friis vil ikke følge sykehusdirektør Jan-Roger Olsens ønske om å begrense sine ytringer i offentligheten.

Legers ytringer

Pål Friis ønsker ikke knebling av sykehuslegene.