Fritt skolevalg på videregående?

Varaordføreren i Iveland, Sig Tove Aasen kommenterer alternativene som fylkeskommunen har lagt fram angående fritt skolevalg.