Uenighet om plassering?

Det er ikke leger som driver det daglige arbeidet ved en helseavdeling.