Sps ordførere

Sp står spesielt sterkt i tynt befolkede kommuner. Disse vil for en stor del bli slått sammen med større nabokommuner ved en reform.