• JERNBANEHISTORIE: Selv om Stortinget allerede for 100 år siden vedtok at Vestlandsbanen skulle skifte navn til Sørlandsbanen, var det først i juni 1938 at banen ble åpnet fram til Kristiansand. Bildet er fra Nelaug i Aust-Agder, da nytt og gammelt møtte hverandre i forbindelse med Sørlandsekspressens åpningstur, 30. juni 1949. FOTO: Scanpix

100 år med Sørlandsbanen

Fram til 1910 hadde denne banen helt udiskutabelt gått under navnet Vestlandsbanen