Fylker uten fremtid

Dagens fylkeskommuner er en etterlevning fra en tid med en helt annen mobilitet og kommunikasjon.