Både vern og fornybar energi

Venstre sikrer en sunn balanse i utviklingen av fornybar energi og ivaretakelse av naturen rundt oss.