• Vi fikk de regionale helseforetakene i Stoltenbergs første regjeringsperiode, skriver artikkelforfatteren. Disse skal nå den blåeste regjering vi noen gang har hatt erstatte med en nasjonal plan, altså et godt, gammelt sosialistisk styringsinstrument. FOTO: SCANPIX

Blåkommunismen

Høyre står ved et veiskille. Enten må det liberale prosjekt gjenoppfinnes eller en ideologisk konkurs åpnes.