Om Puls, Fjæreheia og Kilden

I en kronikk i Fædrelandsvennen 26.11. reiser Erik Honoré en del prinsipielle synspunkter på programmeringen av Kildens kunstneriske aktivitet.