Alt er ikke sort/hvitt

Blomsterhavet og tårene vi opplevde innenfor og utenfor Oslo Domkirke i dagene etter 22. juli i fjor hadde vi god grunn til å glede oss over. Men det forplikter oss også på de løftene vi sluttet opp om.