• Det snakkes mye om at kirka står foran en mulig kirkesplittelse i denne saken, skriver artikkelforfatterne. Men splittelsen er ikke en mulighet – den er der, allerede nå, mellom det vi vil og det vi gjør.

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap!

Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe annet.