Ordførerens ordbruk

Som ordfører har Arvid Grundekjøn et ansvar for hvordan han bruker sin talerstol.