Klokskap og helgearbeid

Kommentar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter vedrørende helgearbeid ved sykehusene