• barn+skolevei (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

En merkelig historie fra Langenesveien

Underlig praksis av fylkesveikontoret!