På det ideologiske roteloftet

Et fellestrekk for Arne Tumyr og de andre høyreekstreme som forklarte seg i retten tirsdag, var at de føler seg marginalisert. Men de ga selv de beste argumentene for at de ikke får større plass i den offentlige debatten.