• HAVFORSKNING: På FNs Havdag rettes oppmerksomheten bl.a. på overbeskatning av fiskebestander i internasjonalt farvann og dyphavet. Mange bestander av dyphavsfisk er sterkt redusert. Et eksempel er rød keiserfisk som er en ettertraktet langlivet og dermed sårbar fiskeart FOTO: Thomas de Lange Wenneck

Vårt hav, vårt ansvar

Havrettstraktaten er rammeverket som skal sikre en fleksibel respons på ulike utfordringer, og ulike FN-organ følger opp denne traktaten.