• Torridal er en sentral utkant av Kristiansand og på sikt vil både ytre og øvre del av bygda få en økt tilflytning, skriver artikkelforfatteren. Torridølene møtte opp i hopetall sist tirsdag i forbindelse med oppvekststyrets behandling av skolesaken (bildet). FOTO: Tore André Baardsen

Samlokalisering i Torridal?

Det meste av bygningsmassen på Hommeren (Torridal skole) og en del av Mosby skole må i høyeste grad fornyes.