• AKTIVITET: Barns omgivelser må utformes slik at de inviterer til fysisk aktivitet. FOTO: Scanpix

Overvektige barn