• I dag er den norske og den amerikanske grunnloven de eldste eksisterende i verden. Vi kan være stolte av en unik grunnlov, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser den protokollerte Grunnloven i møtesalen der Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 hadde sine møter. FOTO: SCANPIX

Grunnlovsjubileet 2014

"Ja vi elsker" er mottoet for neste års store jubileum!