En omsorgsfull avslutning

Takk til alle på slagenheten.