By og land, hand i hand

I Arbeiderpartiet vil i stedet styrke mulighetene for hele landet og ser betydningen av å ha virkemidler som stimulerer også distriktene.