• GUDNY HØEG OMDAL: Omdal var aktiv motstandskvinne under 2. verdenskrig, og var aktiv i gjenoppbyggingen av landet etter krigen. Hun oppfordret kvinnene til å bruke stemmeretten og fortsette å spille en aktiv rolle etter krigen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Stiftelsen Arkivet

Kvinner, vær med!

På samme måte som de norske motstandskvinnene var viktige i gjenoppbyggingen av Norge, ser man nå arabiske kvinner krever nye posisjoner etter den arabiske våren.