Tilsyn av de minste

Mange av feilene som avdekkes er bagateller, men mye går på sikkerhet, inneklima og hygienen løs. Og det er ikke akseptabelt.