• KIRKEMØTET: Kong Harald er kirkens overhode inntil grunnloven endres. Her ankommer han Kirkemøtet i april i år sammen med Vestfolds fylkesmann Erling Lae (til v) og Tønsbergs ordfører Petter Bergh (til h).

Grunnloven og Den norske kirke