• En slik havneutbygging vil gjøre ubotelig skade på miljøet og få alvorlige konsekvenser for bomiljøene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Havneplan på feil spor

Det skyller nå en stadig større bølge av protester mot å få containerhavna til Kongsgård-Vige – først og fremst på grunn av alle miljøkonsekvensene.