• Mange av grepene som må til for å oppnå nullvekstmålet vil bety harde politiske prioriteringer og avveininger mellom ulike gode formål. FOTO: Kollstad, Reidar

Byutredning og nullvekst i Kristiansandsregionen

Byutredning for Kristiansandsregionen viser hva som må til for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Nye og tøffe løsninger er aktuelle, viser utredningen som nå er ute på høring.