Ledige hender

Mer enn to tusen overtallige statsansatte får lønn for å holde seg hjemme. De er såkalte ventelønnsmottakere som har blitt overflødige i Posten, Telenor, NSB eller noen av datterselskapene, melder VG.