Et globalisert forsvar

Forsvarssjef Sverre Diesen skriver i en kronikk i Dagbladet 30. august bl.a. at «ytterst alvorlige trusler mot norske verdier og interesser like gjerne kan dukke opp helt andre steder på jorden som på vår egen dørstokk». Han redegjør videre for at militær innsats alltid er forbundet med risiko for tap av liv, men hevder samtidig at «tap vi lider ute er ikke mer meningsløse enn dem vi tidligere har vært villige til å ta hjemme».