Et sterkere fokus på miljø

Skal vi løse klimautfordringen ligger nøkkelen i å ta i bruk ny utslippsvennlig reknologi. Klimatiltak må være en del av oljefondets investeringsramme.