Et monument over Jens Christian Hauge

Boka er nødvendig lesning for alle som er interessert i samtidshistorie.