Hva ønsker kommunen av kulturdirektørstillingen?

Som Kristiansand kommunes premissleverandør innen kulturfeltet, har kulturdirektøren stor innflytelse på byens nåværende og fremtidige kulturliv.