Padling som samfunnskritikk

I kajakk er du plutselig sjef i egen hverdag. Du er ikke avhengig av spesialister for å ordne opp.